Novice

Sreda, 25.01.2023 ob 12:00 uri

Ogledov: 7

NAVODILA I Vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

Objavil(a): Matej Ogorevc

Licenciranje v športni panogi planinstvo ureja Pravilnik o licenciranju Planinske zveze Slovenije, potrjen z dnem 15. 5. 2020.

 

Strokovni kadri po Zakonu o športu, ki se vpišejo v razvid v športni panogi planinstvo, so:


Strokovni kadri v planinstvu, ki SE NE vpišejo v razvid:

 • mentor planinske skupine
 • varuh gorske narave
 • gorski stražar
 • alpinist
 • markacist (vse kategorije) in inštruktor markacist PZS
 • športni plezalec

file-signatureSeznam strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu vpisanih v razvid

 


 

VPIS V RAZVID

 

Vpis v razvid je individualen, vsak posameznik sam, in ne PZS ali PD oz. klub, mora predložiti vlogo in ustrezna dokazila.

file-pdfOBRAZEC MIZŠ (VLOGA): Predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

OBVEZNE priloge in dokazila:

 1. STROKOVNO IZOBRAŽENI DELAVEC V ŠPORTU* :
 • listina o pridobljeni izobrazbi, ki daje kompetence na področju športa, kot jo določa 1. odstavek 48. člena ZŠpo-1 (diploma).

*1. odstavek 48. člena ZŠpo-1: Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima izobrazbo, pridobljeno po javno veljavnem višješolskem študijskem programu ali javno veljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.

 1. STROKOVNO USPOSOBLJENI DELAVEC V ŠPORTU:
 • diploma o pridobljeni usposobljenosti na podlagi veljavnega programa usposabljanja v skladu z ZŠpo-1 ali ZSpo (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 15/03 - ZOPA in 29/17 - ZŠpo-1). Skladno s pogoji Zakona o športu-1, je minimalna izobrazba IV. stopnja (triletna srednja šola).

POMEMBNA OPOMBA: diploma o pridobljeni usposobljenosti NI kopija izkaznice strokovnega kadra (vodniška izkaznica, izkaznica AI, izkaznica TKV ...).

Primera diplom o usposobljenosti:

Diploma o pridobljeni usposobljenosti po starem zakonu Diploma o pridobljeni usposobljenosti po novem zakonu

ČE USTREZNEGA DOKUMENTA NIMATE, vam ga izda Nacionalna panožna zveza, nosilka programa usposabljanja, v tem primeru Planinska zveza Slovenije po naslednjem načinu:

 1. V primeru, da ste prejeli s strani MIZŠ poziv za dopolnitev vloge, pošljite na e-naslov strokovni.kadri@pzs.si naslednje podatke:
 • številko poziva (to je samo primer in ne pišite te številke, ampak številko z vašega poziva, ki je v naslednji obliki 67132-20YY/2020/2),
 • ime in priimek, kot je napisan na osebnem dokumentu,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva,
 • usposobljenost za katero želite prejeti diplomo.
 1. V primeru, da se boste sami vpisali v razvid, pošljite na e-naslov strokovni.kadri@pzs.si naslednje podatke:
 • ime in priimek, kot je napisan na osebnem dokumentu.
 • naslov stalnega prebivališča.
 • datum in kraj rojstva.
 • usposobljenost za katero želite prejeti diplomo.

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnem za šport.

Vloge morajo biti posredovane na elektronski naslov gp.mizs@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Matjaž Šerkezi,
strokovni sodelavec PZS

Damjan Omerzu,
generalni sekretar PZS

Scroll to Top