Kontakt / strokovna služba PZS

Uradne ure strokovne službe PZS in Planinske trgovine

  • ponedeljek in četrtek: od 9. do 15. ure,
  • torek: ni uradnih ur,
  • sreda: od 9. do 17. ure,
  • petek: od 9. do 13. ure. 

(odmor za malico: od 10.30 do 11. ure) 

Damjan Omerzu

generalni sekretar Planinske zveze Slovenije

Kontakt

Saša Sitar

poslovna sekretarka

Kontakt

Veronika Susman

strokovna sodelavka Mladinske in Vodniške komisije

Kontakt

Matjaž Šerkezi

strokovni sodelavec Komisije za alpinizem, Komisije za turno kolesarstvo in Odbora za usposabljanje in preventivo

Kontakt

Dušan Prašnikar

strokovni sodelavec Komisije za varstvo gorske narave in Gospodarske komisije

Kontakt

Urša Mali

strokovna sodelavka PZS za področje računovodstva

Kontakt

Katarina Maček

referentka za plačilni promet in članarino PZS

Kontakt

Anica Brancelj

strokovna sodelavka Planinske založbe, Planinske trgovine in Založniškega odbora

Kontakt

Hedvika Petkovšek

strokovna sodelavka Planinskega vestnika, Planinske trgovine in planinskega koledarja

Kontakt

Katarina Kotnik

strokovna sodelavka PZS za področje Komisije za planinske poti

Kontakt

Tomo Česen

strokovni sodelavec Komisije za športno plezanje in Komisije za gorske športe

Kontakt

Barbara Kelher

strokovna sodelavka PZS na projektih, strokovna podpora Odboru za članstvo PZS in Odboru InPlaninec

Kontakt

Manca Ogrin

predstavnica PZS za odnose z javnostmi

Kontakt

Matej Ogorevc

zunanji sodelavec, urednik spletnih strani, Obvestil PZS in E-novic

Kontakt

Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji je 2,91.

Scroll to Top